I-strategie overheid voor digitale transformatie

De rijksoverheid heeft onlangs de I-strategie Rijk 2021-2025. Doorpakken op digitale transformatie gepresenteerd, waarin de gezamenlijke prioriteiten van de chief information officers (cio’s) van het rijk voor de informatievoorziening zijn opgesomd. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten. Extra focus ligt op het versterken van de uitvoering (ingegeven door onder meer de toeslagenaffaire), op de datamogelijkheden (die geen sluitstuk van beleid moeten zijn, maar het vertrekpunt) en op ‘de mens’ (in de zin van ethisch verantwoorde informatie en digitaal vaardig zijn, maar ook de eigen bemensing: voldoende gedegen opgeleide overheidsprofessionals die met i-vraagstukken bezig zijn).

Het rapport is hier te downloaden.