Huysmans doet onderzoek naar waarde bibliotheek

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) zal Frank Huysmans onderzoek doen dat openbare bibliotheken moet ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde. Het beoogde resultaat is een praktische handreiking voor bibliotheekdirecteuren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en daaropvolgende coalitievorming volgend jaar.

Het oorspronkelijke idee komt van Peter van Eijk (BiSC Utrecht) die het onderzoeksthema met OCLC Research en de leden van het WDO heeft verkend en voorbereid. Prof. dr. Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Information Society aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig onderzoeker en adviseur bij WareKennis, zal het onderzoek uitvoeren in lijn met de landelijke netwerkagenda. Uitgangspunt van het onderzoek is dat bibliotheken een publieke voorziening zijn en dat financiering vanuit de overheden beter verankerd zou moeten worden. Het rapport zal zich met name richten op de onderbouwing van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek voor beleidsmakers en uitvoerders, maar kan ook worden gebruikt in het gesprek met andere stakeholders.

Oplevering

Het onderzoek, gefinancierd door BiSC, Cubiss, Probiblio, NBD Biblion en OCLC, wordt eind januari gepubliceerd zodat bibliotheken zich kunnen voorbereiden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en met name de daaropvolgende coalitievorming. Aansluitend organiseren de samenwerkende partijen een webinar waarin de uitkomsten van het onderzoek worden samengevat.