Nederlandse start-up werkt aan kunstmatige intelligentie zonder privacyissues

De Nederlandse startup BranchKey betreedt de Europese markt met een platform voor Federated Machine Learning. Deze nieuwe techniek binnen het domein van kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk voor organisaties om samen te werken zonder dat privacygevoelige data gedeeld hoeft te worden. Het bedrijf heeft in september een investering binnengehaald via StartCapital Partners en de RVO.

Ziekenhuizen en zorginstellingen gebruiken steeds vaker geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie om de zorgverlening te verbeteren. Zo is het mogelijk om een AI-model in te zetten om kanker op te sporen in CT-scanfoto’s. Dit model wordt getraind op de data van een ziekenhuis en kan alleen verbeterd worden door het nog meer data te laten zien. Ziekenhuizen willen graag samenwerken, maar kunnen dit niet omdat patiëntgegevens niet zomaar uitgewisseld mogen worden. Met deze technologie wordt dit nu mogelijk. De nieuw ontwikkelde technologie zorgt voor informatiedeling via modellen in plaats van informatiedeling via data.

Externe databronnen

Kunstmatige intelligentie-modellen kunnen complexe taken van mensen overnemen en beslissingen maken. Voordat deze modellen dit betrouwbaar kunnen doen, moeten deze modellen heel veel voorbeelden gezien en verwerkt hebben. Hierdoor is het noodzakelijk om zoveel mogelijk externe databronnen in te zien. Tegelijkertijd is het belangrijk om privacygevoelige data te beschermen, omdat deze niet in de verkeerde handen mogen komen. Hierdoor is er een kloof ontstaan tussen de groei van AI en de bescherming van persoonsgegevens. Deze technologie zorgt ervoor dat deze kloof overbrugd wordt. Aan de grondslag hiervan ligt Federated Machine Learning, een nieuw onderzoeksveld binnen de Kunstmatige Intelligentie. Deze techniek zorgt ervoor dat AI-modellen met elkaar kunnen communiceren en van elkaar kunnen leren. Hierdoor is hier niet meer nodig om van data te leren, maar kan een AI-model rechtstreeks van een ander AI-model leren. 

Anti-witwassoftware

Een toepassing waarmee BranchKey nu werkt is anti-witwassoftware. Door de aangescherpte anti-witwasmaatregelen van de overheid doen banken er nu alles aan om witwassen te voorkomen. Vaak komt het echter voor dat criminelen bij meerdere banken en instellingen bankieren. Om criminele activiteiten zo nauwkeurig mogelijk op te sporen, willen banken onderling informatie kunnen uitwisselen. Uit deze informatie zouden eventuele witwaspatronen eerder kunnen worden vastgesteld.