HAN begint met lectoraat Applied Data Science & AI

HAN University of Applied Sciences is op 1 januari begonnen het nieuwe Lectoraat Applied Data Science & AI van dr. Erwin Folmer. De hogeschool in Arnhem wil een onafhankelijke plek bieden voor de groeiende behoefte aan kennisdeling en -ontwikkeling rond data en artificial intelligence (AI).

Het lectoraat is ondergebracht bij de Academie IT en Mediadesign. ‘Het werken met data, het toepassen van data-analyse en de mogelijkheden van AI begrijpen, kan en moet misschien wel tot de basisvaardigheden van elke student behoren, ongeacht de opleiding’, zegt Folmer, die de komende jaren vorm en inhoud aan het lectoraat geeft.

De nieuwe lector en het lectoraat treden binnen en buiten de HAN op als aanjager, verbinder en kennisdrager op het gebied van data science en AI. Daarbij staat concrete samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld in de regio centraal.

Folmer: ‘De ontwikkelingen rond AI gaan razendsnel en het is een regelrechte hype. Maar met dit lectoraat wil ik dat “onthypen”. Niet denken vanuit beperkingen of angst, maar vooral de mogelijkheden laten zien waarmee we de maatschappij verder kunnen helpen.’

Folmer (1975) gaf de afgelopen jaren leiding aan het Data Science Team bij het Kadaster en hij was docent en onderzoeker bij de Universiteit Twente. Eerder werkte hij bij TNO. In 2012 promoveerde Folmer op het proefschrift ‘Quality of Semantic Standards’ aan de Universiteit Twente.