KNVI Super Tuesday op 6 februari: ‘Het internet is stuk! Let’s make it Solid’

Op 6 februari (16:00-17:30 uur) organiseert de KNVI weer haar maandelijkse Super Tuesday. Dit keer wordt ingehaakt op Solid (social linked data), een gedecentraliseerd webproject dat individuen controle wil geven over hun eigen gegevens en online identiteit.

Sprekers zijn Han Wammes en Gijs van den Beucken, kartrekkers van de Stichting Solid Community. Deze community werkt in samenwerking met overheid, sectoren en kennisinstellingen aan een vriendelijker, veiliger en innovatiever web dat is gebaseerd op publieke waarden. Door samen te werken als een community ontstaat er samenhang en harmonisatie van ontwikkelingen, governance en architectuur. 

In essentie draaien de onderliggende principes van Solid om het geven van eigenaarschap aan gebruikers over hun data, het bevorderen van een meer open, onderling verbonden en gebruikersgericht web en het bieden van meer privacy en controle. Het uitgangspunt hierbij is het volledig ontkoppelen van gegevens, identiteit en logica van applicaties. Solid vertegenwoordigt hiermee een fundamentele verschuiving in de manier waarop we denken over en omgaan met het internet, iets wat alle informatieprofessionals aan het denken zou moeten zetten, aldus de KNVI.

Het event is online; deelname is kosteloos voor KNVI-leden, niet-leden betalen € 25 (ex btw). Meer informatie en hoe in te schrijven vind je hier.

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de Super Tuesday-reeks over een actueel thema dat relevant is voor informatieprofessionals. Deze reeks vormt een afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening.