Gebrekkige registratie politiegeweld bij Korps Landelijke Politiediensten

De registratie en analyse van politiegeweld vertoont flinke gebreken. Het Korps Landelijke Politiediensten (KNP) is niet in staat om incidenten systematisch te analyseren.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar gegevens die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd bij de politie. Een landelijke analyse van geweld door politieagenten is nagenoeg onmogelijk omdat regiokorpsen er eigen werkwijzen op na houden. Incidenten worden daardoor niet eenduidig geregistreerd en beoordeeld. Ook zijn de formulieren die na een geweldsincident moeten worden ingevuld, niet volledig gedigitaliseerd. Sinds 2010 liggen ruim 45.000 papieren documenten in de archieven van het KNP, die de politie niet kan evalueren.

De politie, het Parket-Generaal, het ministerie van Veiligheid en Justitie, wetenschappers en politievakbonden werken inmiddels aan een nieuw registratiesysteem, dat in de loop van 2015 beschikbaar zou moeten komen.