Game bereidt burgemeesters voor op calamiteiten

HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) heeft een game ontwikkeld die burgemeesters moet leren omgaan met calamiteiten en crisisdilemma’s waarop à la minute moet worden gereageerd.

In het zogenoemde burgemeestersgame wordt de burgemeester gedurende een kwartier geconfronteerd met een situatie die zich ontwikkelt in de richting van een calamiteit, waarbij om de zoveel seconden in een dilemma een beslissing moet nemen. Daarbij kan hij een beroep doen op een vijftal adviseurs. Een complicerende factor is dat op een genomen beslissing niet kan worden teruggekomen. 

Het burgemeestersgame is voortgekomen uit het onderzoeks- en innovatieproject GATE van onder andere de Universiteit Utrecht, TNO en De Waag, in het kader waarvan HKU Innovatielab drie pilots ontwikkelde om het potentieel van applied games te laten zien. De pilot is door TNO opgeschaald, T-Xchange zorgde voor een editor die maakt dat nieuwe versies van de game kunnen worden ontwikkeld die ook bruikbaar zijn in andere sectoren.

(bron: www.scienceguide.nl; beeld: Danijel Zivkovic)