‘Digitale informatie- en archiefbeleid niet hoog genoeg op landelijke agenda’

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op de landelijke, bestuurlijke agenda. Die uitspraak doet Wilma Delissen-Van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven, in de Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie die op 20 juni verschijnt. 

‘Digitale dienstverlening valt onder meer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Archiefwet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Beter zou zijn als het totale informatie- en archiefbeleid onder BZK zou vallen,’ meent Delissen.

Delissen heeft vertrouwen in de wijze waarop de overheid de digitalisering en verduurzaming van informatie en archieven aanpakt. ‘Burgers, bedrijven, gemeenteraden, journalistiek en onderzoekers zijn nog nooit zo goed bediend als tegenwoordig.’ De overheid doet er alles aan, aldus Delissen, om de veiligheid van duurzaam toegankelijke informatie zoveel mogelijk te waarborgen en misbruik te voorkomen. Ook houdt ze de privacy in het oog: ‘wat leggen we vast, wie mag dat inzien en hoe borgen we de veiligheid.’

(bron: emerce.nl)