Fries opgenomen in Google Translate

Vanaf vandaag kan iedereen online teksten uit verschillende talen omzetten naar het Fries. Deze taal is nu opgenomen in Google Translate.

Op dit moment kan Friese tekst van en naar het Engels, Japans en Nederlands vertaald worden. Behalve het Fries heeft Google vandaag nog twaalf andere talen aan Google Translate toegevoegd, waaronder Koerdisch, Corsicaans en Luxemburgs.
Woordenboekenschrijver en gepensioneerde lexicograaf Anne Dykstra nam het initiatief om het Fries in Google Translate te krijgen. Eerder zette hij Taalweb Frysk op, het eerste Friese online woordenboek.
Dykstra kreeg hulp van vele vrijwilligers. Honderden Friezen vertaalden in één week tijd ruim een half miljoen Engelse woorden naar hun moedertaal. Ook basis- en middelbare scholen en andere organisaties, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, droegen hun steentje bij.
Richard de Boer, woordvoerder van het Fryske Akademy, waar Dykstra werkte, verwoordt op Trouw.nl het belang van deze actie: “Als een taal digitaal zichtbaar is, heeft ze een grotere overlevingskans.”