FOBID vertaalt Verklaring van Lyon

FOBID heeft de zogenoemde Verklaring van Lyon vertaald naar het Nederlands. Deze verklaring, voluit the Lyon Declaration on Access to Information and Development, werd in augustus gepresenteerd op het jaarlijkse IFLA-congres.

De Verklaring van Lyon heeft betrekking op vrije toegang tot informatie voor iedereen en is inmiddels ondertekend door meer dan 300 internationale organisaties, waaronder veel bibliotheken. FOBID Netherlands Library Forum (het nationale samenwerkingsverband van de landelijke bibliotheekorganisaties) heeft deze verklaring nu ook in het Nederlands beschikbaar gesteld.

Met de verklaring hopen de organisaties de zogenoemde post-2015 ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties positief te beïnvloeden. Het document roept de lidstaten op te erkennen dat toegang tot informatie, en de bijbehorende informatievaardigheden (het kunnen begrijpen, gebruiken en delen van informatie), essentieel zijn voor de duurzame ontwikkeling van burgers en democratische samenlevingen.