Erfgoedweb Breda gelanceerd

De gemeente Breda heeft de website Erfgoedweb Breda gelanceerd. De site is een opvolger van Archeoweb Breda, die sinds oktober 2006 in gebruik was.

De gemeente presenteert Erfgoedweb als “een digitale zwerftocht door de stad die zich richt op alle inwoners die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Breda, van de historische stadskern tot de omliggende wijken en van de dorpskernen tot het buitengebied”. De geschiedenis van de stad wordt gepresenteerd via archeologie, monumentenzorg, kunst- en cultuurhistorie en via historische kaarten en plattegronden. De website bevat zoekmogelijkheden om bijvoorbeeld wetenswaardigheden van de woonomgeving te ontdekken.

Erfgoedweb moet ook een verzamelplaats worden voor rapporten, kaarten en nieuwsberichten over het Bredase erfgoed. De site kent ook een juniorversie, die is ontwikkeld door Cultuurwinkel Breda. Deze juniorversie is bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs en wordt gekoppeld aan de leerlijn Erfgoed. Die leerlijn wordt momenteel geïmplementeerd bij diverse scholen en culturele en erfgoedinstellingen.