Openbare bibliotheken drie keer in het nieuws

Er is veel media-aandacht voor de Nederlandse openbare bibliotheken deze week. Aanleiding hiervoor zijn de lancering van het ebookplatform van Bibliotheek.nl, de presentatie van het rapport Bibliotheek van de Toekomst door de commissie Cohen, en de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de ontwerpwet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Minister Jet Bussemaker lanceerde het nieuwe ebookplatform van de bibliotheken, dat circa 5000 titels bevat, gisterochtend in Den Haag. Een verslag van de opening is te vinden op de website van Bibliotheekblad, IP-medewerker Raymond Snijders schrijft op Vakblog over zijn eerste ervaringen met de website.

Een paar uur later ging de aandacht van de pers uit naar de fysieke bibliotheek, toen de commissie Cohen het rapport Bibliotheek van de Toekomst, knooppunt voor kennis, contact en cultuur aan de minister en VOB-voorzitter Kars Veling presenteerde. De belangrijkste conclusie van het rapport luidt dat de digitalisering van informatie de noodzaak van fysieke bibliotheken niet wegneemt; ze zouden anno 2025 zelfs een centrale marktplaats voor informatie en ontmoeting moeten zijn. De opdrachtgever voor het rapport, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), publiceerde op haar website een vraaggesprek met Job Cohen, dat eerder werd gepubliceerd in de Volkskrant. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) reageerde met een persbericht op het rapport en liet weten de uitdagingen voor de openbare bibliotheken die omschreven zijn in het rapport te herkennen, maar tevens een perspectief op het stelsel te missen.

Iets minder aandacht was er voor de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG) op de ontwerpwet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Dat wetsvoorstel bood Minister Bussemaker op 17 januari aan bij de Tweede Kamer. In de reactie laat de VNG weten positief te zijn over de wet, maar “overregulering, zoals de uitbreiding van de bibliotheekfuncties ‘lezen, leren en informeren’ met ‘ontmoeting’ en ‘kunst en cultuur’” niet gewenst te vinden. De VOB reageerde vorige week al op het wetsvoorstel.

Zie ook Bibliotheken keren tij met digibieb, op het weblog van Jet Bussemaker.