Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

Op 21 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking.

Deze wet is het eerste deel van de regelgeving voor de verdere digitalisering van de overheid. Het gaat over hoe burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi)overheid. Burgers krijgen de mogelijkheid om naast DigiD ook gebruik te maken van private inlogmiddelen. Daarnaast bevat de wet regels over informatieveiligheid en privacy en het toepassen van open standaarden.

De Wdo verplicht publieke dienstverleners om per dienst te bepalen welk betrouwbaarheidsniveau is vereist voor toegang tot hun digitale dienstverlening. Ook zijn zij verplicht de inlogmiddelen die de minister van Binnenlandse Zaken heeft toegelaten te accepteren voor hun digitale diensten. Voor toelating moeten aanbieders van deze inlogmiddelen blijvend voldoen aan toelatingseisen. Dat geldt voor het publieke inlogmiddel DigiD en private middelen als eHerkenning, maar ook voor mogelijke nieuwe private inlogmiddelen voor burgers en bedrijven.

De Wdo treedt gefaseerd in werking. Hij gaat pas gelden als een instantie technisch en organisatorisch klaar is om aan te sluiten. De departementen, de publieke dienstverleners en Logius stellen samen een aansluitschema op.