Duo-voorzitter KNVI Wouter Bronsgeest: ‘Het is belangrijk om uit te stralen dat we nu samen verdergaan’

Sinds 1 januari 2017 zijn de ‘oude’ KNVI, SOD en Ngi-NGN samengesmolten tot de nieuwe vakvereniging KNVI. Duo-voorzitter Wouter Bronsgeest vertelt over de plannen voor het eerste jaar en over veranderende competenties voor informatieprofessionals.

Door: Dafne Jansen

Wouter Bronsgeest is na de fusie van KNVI, SOD en Ngi-NGN aangetreden als voorzitter van de ‘nieuwe’ KNVI. Het is een duo-voorzitterschap. Een strategische keuze of een praktische? ‘Beide,’ zegt Bronsgeest. ‘Het is belangrijk om uit te stralen dat we nu samen verdergaan en een nieuwe koers gaan varen, waarbij alle voormalige onderdelen worden gehoord. We moeten voorkomen dat het één grote grijze massa wordt. Daarnaast is het praktisch dat bijvoorbeeld niet één iemand alle evenementen – en dat zijn er door de fusie nogal wat – af hoeft te lopen, maar dat we ze onderling kunnen verdelen.’

Het nieuwe bestuur is nog geen drie weken oud, maar ze zijn al voortvarend van start gegaan. Op de eerste bestuursvergadering op de agenda: de belangrijkste tien thema’s voor het komende jaar vaststellen. ‘Focus is belangrijk, zodat er concrete resultaten geboekt kunnen worden.’ Een van die resultaten is hopelijk een flinke aanwas van nieuwe leden onder studenten. ‘We hebben in kaart bij welke opleidingen we studenten kunnen bereiken. Het spannende is dat als we meer jonge leden aan willen trekken, we dan ook als vereniging zullen moeten veranderen: de jonge garde moet zich er immers ook thuis voelen. Die verandering kunnen wij als bestuur wel ontwerpen aan de tekentafel, maar we doen dat veel liever in gesprek met de doelgroep.’

De laatste jaren is een aantal studies in het informatiegebied samengesmolten met ICT-achtige opleidingen, en in die zin was de fusie te verwachten. Volgens Bronsgeest is er echter geen sprake van een oorzakelijk verband. ‘Ik denk juist dat het een van de verschijningsvormen is waaraan je merkt dat het vakgebied verandert, net als het evolueren van de verschillende opleidingen. En dat heeft alles te maken met de veranderende competenties voor informatieprofessionals.’

Als hij over die competenties vertelt, is Bronsgeest helemaal in zijn element. ‘In eerste instantie hebben we natuurlijk allemaal te maken met informatie vanuit verschillende invalshoeken. Maar je merkt dat bepaalde skills steeds belangrijker worden, zoals projectmanagement. Maar ook softskills: communiceren, netwerken, verbinden. Interdisciplinair samen kunnen werken en flexibiliteit zijn van vitaal belang.’ De KNVI, SOD en Ngi-NGN werkten natuurlijk al veel samen. ‘Door de combinatie van onze gedeelde geschiedenis én onze vakinhoudelijke kennis lopen we in verenigingsland echt voorop waar het om communityvorming gaat. Daar mogen we best trots op zijn.’

Dafne Jansen is redacteur van IP en projectmanager bij de Universiteit Utrecht.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2017. Het gehele nummer kun je hier lezen