Drie universiteiten gaan big data inzetten voor stedelijke vraagstukken

Het nieuwe interuniversitaire Centre for BOLD Cities van de drie universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam gaat big data-onderzoek inzetten voor stedelijke vraagstukken. ‘BOLD’ staat hier voor ‘Big, Open and Linked Data’. Het nieuwe  centre is in februari 2016 van start gegaan.

‘BOLD Cities’ is een initiatief van twaalf wetenschappers uit de drie universiteiten. ‘Er zijn twee ontwikkelingen,’ vertelt trekker Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op UniversiteitLeiden.nl: ‘Eén: steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En twee: er is sprake van een ware urban big data explosion. Steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer data gebruiken die in de stad worden gegenereerd. Tegelijk maken ze die ook steeds vaker openbaar voor bewoners. De analyse van al die data is zeer complex en universiteiten hebben hier een belangrijke maatschappelijke taak.’
De eigen sterk verstedelijkte regio, met grote steden als Den Haag en Rotterdam vormt het living lab van het centre. Concrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, de invloed van de buurt op de gezondheid van de bewoners, analyse van social media bij grote culturele evenementen, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit. Ethische dilemma’s vormen daarbij een rode draad. Het centre wordt een virtuele netwerkorganisatie met fysieke aanspreekpunten in de drie universiteiten. Het wil onderwijs geven en onderzoek doen, en daarnaast partner zijn voor overheden, bedrijven en burgers.
Lees verder op UniversiteitLeiden.nl