‘Digitalisering informatie geen bottleneck, maar je moet blijven innoveren, ook in architectuur’

Deze maand is Imagination and Participation. Next Steps in Public Library Architecture verschenen, een boek over de toekomstige architectuur van openbarebibliotheekgebouwen.

Centraal in het boek staat de vraag hoe openbare bibliotheken kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en welke gevolgen dat heeft voor de architectuur van nieuwe bibliotheekgebouwen. Lange tijd heerste de mening dat bibliotheekgebouwen door verdergaande digitalisering van informatie overbodig zouden worden. Niets is minder waar gebleken. Bezoekersaantallen blijven stijgen waardoor openbare bibliotheken inmiddels wereldwijd tot de meest bezochte culturele instellingen behoren. Hierdoor groeit ook de waardering van de openbare bibliotheek als publieke ruimte, die schaars geworden plekken waar mensen van alle leeftijden en uit alle geledingen van de samenleving kunnen binnenlopen zonder de verplichting iets te kopen of te consumeren. Een plaats waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten, waar ze aandacht kunnen hebben voor elkaars denken en doen en voor de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken, zo betoogt het boek.

Nieuwe vormen van bibliotheekwerk 

Bibliotheken zijn en blijven van essentieel belang voor de maatschappelijke en culturele vitaliteit van een gemeenschap. Onder invloed van technologische en maatschappelijke veranderingen zal de bibliotheek voortdurend moeten blijven innoveren en daarvoor zijn gebouwen nodig die nieuwe vormen van bibliotheekwerk mogelijk maken. Het vraagt om een vernieuwende architectuur, waarbij architecten en bibliothecarissen veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen uitdagen.

In het boek geven bibliothecarissen Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim (Ministerie van Verbeelding) – winnaars van de Victorine van Schaick-oeuvreprijs in 2019 – hun visie op de toekomstige architectuur van bibliotheken. Naast rijk geïllustreerde voorbeelden en een how to-gedeelte bevat het interviews met toonaangevende architecten die in binnen- en buitenland bibliotheken hebben gebouwd.

Imagination and Participation | Next Steps in Public Library Architecture | Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim | nai010 uitgevers | hardcover 9789462086623 | € 39,95 | e-book 9789462086883 | € 29,95 | 224 pagina’s | https://www.imaginationandparticipation.com

[Foto: Chocoladefabriek Gouda]