Digitalisering in coalitieakkoord en staatssecretaris voor Digitalisering in nieuwe kabinet

Op 15 december is het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd, waarin VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun plannen delen voor het nieuwe kabinet. Hierin ook ruimschoots aandacht voor digitalisering. ‘De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie’, zo valt er te lezen. Maar ‘tegelijkertijd zorgt ze voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.’ 

Verder werd bekend dat het nieuwe kabinet uit twintig ministers (inclusief de minister-president) en negen staatssecretarissen zal gaan bestaan, waaronder een staatssecretaris voor Digitalisering, zo meldde NOS.

De digitale hoofdpunten van het coalitieakkoord en de link naar het akkoord zelf vind je hier.