Digitale Fitheid voor Gevorderden als thema van Super Tuesday op 7 maart

Op 7 maart (16:00-17:30 uur) organiseert de KNVI weer haar maandelijkse Super Tuesday. Het thema dit keer: Digitale Fitheid voor Gevorderden, als onderdeel van de Maand van de Digitale Fitheid met events in het land.

Lykle de Vries is de moderator die met leden van de KNVI en Martijn Aslander en Mark Meinema in gesprek gaat over Digitale Fitheid voor Gevorderden. Laatsten zijn de grondleggers van de Digitale Fitheid-beweging. Ook schreven ze in lijn hiermee het boek Ons werk is stuk. Samen brengen ze veel ervaring mee over Digitale Fitheid en Persoonlijk Kennis Management (PKM). Intussen heeft de KNVI ook een Interessegroep Digitale Fitheid in het leven geroepen.

Informatiekapitaal terugvinden

Digitaal fit blijven vraagt tijd en onderhoud; het hoort dan ook thuis in het rijtje van gezond eten, voldoende slapen en rust nemen, stellen Aslander en Meinema. ‘Anno 2023 kijken velen van ons meer dan vier uur per dag naar een scherm. Kenniswerkers, scholieren, designers: wie heeft er nu geen schermpje in de buurt voor werken, zoeken naar informatie, interactie en gesprek? Werken met die mooie hulpmiddelen geeft je toegang tot een van de belangrijkste hulpbronnen: informatiekapitaal. Wonderlijk genoeg hebben we moeite dit kapitaal te beoordelen en te waarderen. En vervolgens slaan we dat kapitaal op in digitale “oude sokken”, namelijk mappen, submappen of documenten. Wil je je informatiekapitaal terugvinden, dan kost dat tijd, maar vooral energie en slagkracht. Dit gebrek aan informatieliquiditeit is een van de grootste beperkingen in ons werk’, vinden ze. Daarom is het tijd om Nederland Digitaal Fit te maken, iets wat de KNVI onderschrijft en waar ze aan wil meewerken.

Het event is online; deelname is kosteloos voor KNVI-leden, niet-leden betalen € 25 (ex btw). Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de Super Tuesday-reeks over een actueel thema dat relevant is voor informatieprofessionals. Deze reeks vormt een afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening.