Digital Repair Café

Zeven collectiebeherende instellingen en twee expertisecentra in Vlaanderen, verenigd in AIDA (Automatische Ingest van Digitale Archieven), gaan een Digital Repair Café opzetten. Half februari beloonde de Vlaamse minister van Cultuur dit idee met zevenduizend euro. Archivaris Maarten Savels vertelt over de plannen.

Door de redactie

‘We zien het geldbedrag vooral als een erkenning voor wat we gaan doen,’ zegt Maarten Savels. Hij werkt als archivaris bij het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, een van de deelnemende instellingen. ‘Binnen AIDA merkten we dat we allemaal digitale content hebben op verouderde en niet meer toegankelijke dragers zoals verschillende types floppy disks. Omdat we ze niet meer kunnen lezen, weten we ook niet wat erop staat. Het kunnen tekstdocumenten zijn, maar ook databanksystemen. Die bestanden willen we graag redden, en wel door als instellingen gezamenlijk een collectie van oude leesapparaten, software en hardware te verzamelen. Met die zevenduizend euro kunnen we een begin maken, de rest leggen we zelf bij.’

Ook zullen de deelnemende instellingen een gestandaardiseerde en beveiligde methode opstellen om de oude dragers te kunnen inlezen. ‘Op basis van de dragers in onze collecties zullen we op zoek gaan naar geschikte hard- en software, maar veel zal afhangen van welke types leesapparatuur we nog kunnen vinden. Misschien bevindt de benodigde apparatuur zich in onze eigen instituten, zo niet, dan zoeken we op de tweedehandsmarkt. Ook richten we ons tot de archiefvormers die hun archieven aan ons schenken. Een architect kan bijvoorbeeld nog de computer hebben waarmee hij destijds zijn archief heeft aangemaakt.’

Tot slot zal deze infrastructuur ter beschikking worden gesteld aan alle organisaties die hun verouderde dragers willen inlezen en kopiëren. Bovendien komen handleidingen beschikbaar via CEST, de Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox.

‘Uiteindelijk moeten de geredde bestanden, indien vrij van rechten, online beschikbaar komen voor het publiek,’ zegt Savels. ‘Medio maart 2020 moet dit project afgerond zijn. Dan hopen we de procedures voor het omzetten van de bestanden gereed te hebben. En bezitten we de benodigde hardware. Vast nog lang niet alles, maar een paar computers – dat zou moeten lukken.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2019. Het gehele nummer kun je hier lezen.