Derde InnovatieDoeDag op 9 december in Amsterdam

Op dinsdag 9 december, voorafgaand aan Het Nationale Bibliotheekcongres, wordt in in het kader van de landelijke innovatieagenda van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) de derde InnovatieDoeDag georganiseerd in bibliotheek De Hallen in Amsterdam.

Met de Innovatieagenda wil het SIOB ‘out of the box’-denken stimuleren en experimenteren mogelijk maken. Met de InnovatieDoeDag wordt ruimte geboden voor experimenten, creativiteit en inspiratie om samen ‘nieuwe ideeën en concepten te ontdekken evenals levende behoeftes in het vak en daarbuiten’. Het streven is om 40 deelnemers uit te nodigen die met een open, onderzoekende houding graag (pro-)actief willen meedoen. Deelnemers met een uiteenlopende achtergrond: bibliotheekmedewerkers uit front- & backoffice, klanten, kinderen, friskijkers, dwarsdenkers en ook… toevallige passanten.

De rode draad van de dag is ‘denken, doen, delen’. Mensen die willen deelnemen kunnen contact opnemen met een van de organisatoren: Marlies de Vet, Suzanne Keurntjes en Marjoleijn Felius. Impressies van de vorige editie zijn te vinden op de website innovatieDOEdag 2014.