Zakelijke berichten #3

Adlib Information Systems B.V. heet voortaan Axiell ALM Netherlands BV

In 2013 heeft de Zweedse Axiell Group Adlib Information Systems overgenomen. Dat veranderde niets aan de producten en diensten van het bedrijf, maar een jaar later wel iets aan de naam: de bedrijfsnaam Adlib Information Systems wordt per direct vervangen door: Axiell ALM Netherlands. De letters ALM staan voor het werkgebied van het bedrijf: Archive, Library & Museum. Inmiddels is ook de huisstijl aangepast aan de nieuwe naam.

TU Delft Library kiest OCLC WorldShare Management Services

 

TU Delft Library, de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft kiest voor OCLC als leverancier van clouddiensten voor discovery en bibliotheekbeheer. Deze keuze is via een Europese aanbesteding tot stand gekomen. WorldCat Discovery Services wordt de nieuwe zoekomgeving voor studenten en onderzoekers van de TU Delft. Met WorldShare Management Services krijgt de TU Delft Library een uitgebreide en efficiënte werkomgeving voor het beheer van digitale en fysieke publicaties, inclusief het beheer van toegangslicenties op e-journals en e-books. De mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van publicaties aan eindgebruikers worden eveneens verbeterd.

UNESCO lanceert World Library of Science (WLoS)

 

UNESCO heeft onlangs in samenwerking met Nature Education and Roche de World Library of Science (WLoS) gelanceerd. Deze online bibliotheek omvat ruim 300 artikelen, 25 e-books, en meer dan 70 videos van de uitgevers van Nature, het meest geciteerde wetenschappelijke tijdschrift ter wereld. Mensen met een account kunnen deelnemen aan online colleges en groepen aanmaken om kennis uit te wisselen met andere studenten.

IFLA vernieuwt internetmanifest

 

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) heeft een nieuwe versie van het internetmanifest gepubliceerd. Het oude manifest dateerde van 2002. De update speelt in op de veranderingen die internet de afgelopen 12 jaar heeft doorgemaakt, ook op het gebied van mensenrechten en online privacy. Het manifest benadrukt de belangrijke rol van bibliotheken en informatiediensten bij het kunnen bieden van gelijkwaardige internettoegang voor iedereen en bij de ondersteuning rondom vrijheid van (toegang tot) informatie en vrijheid van meningsuiting.

Cambridge Digital Library zet 12.000 manuscripten van Darwin online

 

Cambridge Digital Library heeft 12.000 manuscripten van Darwin gedigitaliseerd en online gezet. De collectie bevat  een selectie uit documenten die de ontwikkeling van de evolutietheorie van Darwin in kaart brengen, van de eerste theoretische bespiegelingen aan boord van het schip de HMS Beagle, tot aan de publicatie van ‘The Origin of Species’. Hoogtepunten zijn onder meer de notitieboeken
“Transmutation” en “Metaphysical”  en “Pencil Sketch” uit 1842, waarin Darwin voor het eerst het begrip natuurlijke selectie gebruikte.
Ruim 155.000 schepenprotocollen online
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft ruim 155.000 scans van schepenprotocollen van Berlicum, Esch, Helvoirt, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Cromvoirt online gezet. Hiermee is deze historische bron (van de vrijwillige rechtspraak) voor het hele lokale werkgebied van het BHIC nu voor iedereen beschikbaar.  De protocollen bevatten informatie over onder meer erfdelingen, verkopingen en verpachtingen van land. Ook tellen zij vele akten met ondervragingen van personen die voor de rechtbank moesten verschijnen. Daarnaast bevatten ze informatie over het innen van belastingen, het aanstellen van onderwijzers en vroedvrouwen, het beheren van gemeentegronden en bijvoorbeeld de zorg voor de kwaliteit van (water)wegen.

Elsevier lanceert Big Data tijdschrift

 

Elsevier heeft deze maand het nieuwe tijdschrift Big Data Research gelanceerd. Het eerste nummer is gratis beschikbaar via het digitale portaal Science Direct. De uitgever stelt dat met het tijdschrift een kanaal beschikbaar is gekomen voor wetenschappelijke communicatie en toepassingen rondom zogenoemde Big Data.
Rapport Creative Commons: ruim 882 miljoen werken met cc-licentie op internet
Creative Commons meldt in het rapport State of the Commons dat er momenteel bijna 900 miljoen werken met een cc-licentie online zijn te vinden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het vorige rapport, dat in 2010 werd gepubliceerd. Toen stonden er nog 400 miljoen werken online met zo’n licentie. In 2006 werden er 50 miljoen geteld. Volgens de organisatie kiezen steeds meer mensen voor licenties met minder beperkingen. Voor bijna de helft van alle werken worden commercieel hergebruik en bewerkingen toegestaan.

CERN lanceert Open Data Platform

 

CERN, de Europese Raad voor Kernonderzoek in Zwitserland, heeft vorige week een Open Data Platformgelanceerd waar data van de ondergrondse deeltjesversneller Large Hadron Collider voor het eerst publiek beschikbaar worden gesteld. CERN verwacht dat de gegevens belangrijk zijn voor onderzoekers elders en ook kunnen worden gebruikt in het onderwijs.  De organisatie geeft een toelichting op de datasets in een persbericht.