Online aangifte politie vanaf 2015 via DigiD

Online aangifte doen bij de politie kan vanaf april 2015 met behulp van DigiD. De politie is de internetaangifte aan het verbeteren zodat burgers er makkelijker gebruik van kunnen maken. De korpsleiding heeft hiervoor opdracht gegeven omdat gebleken is dat er op het punt van gebruikersvriendelijkheid en technische stabiliteit nog winst te boeken is.

Bij de start van nationale politie werd de gezamenlijke website Politie.nl gelanceerd, die tientallen verschillende politiewebsites verving. Daarmee kwam er een centrale politiesite waar burgers onder andere informatie over hun buurt kunnen vinden. Politie.nl biedt ook nieuws en de mogelijkheid om aangifte te doen. Burgers hebben soms moeite met het doen van aangifte op internet, zo bleek uit reacties. Zij reikten concrete verbeterpunten aan. De nieuwe structuur van de internetaangifte wordt beter afgestemd op de gebruiker. De begeleidende teksten worden begrijpelijker. De invulschermen worden overzichtelijker en de technische stabiliteit wordt versterkt. Uitgangspunt is dat een internetaangifte moet voldoen aan alle juridische eisen en tegelijkertijd zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Maandelijks ontvangt de politie zo’n 32.000 internetaangiften. Ongeveer 40% van de aangiftes wordt via internet gedaan.

De politie nodigt burgers nadrukkelijk uit om verbeterpunten voor de site en de daarop beschikbare diensten aan te blijven geven. De politie gebruikt daarvoor burgerpanels. Sinds vorige maand is hiervoor ook het Mobile Media Lab beschikbaar. Met deze mobiele voorziening zoekt de politie burgers in heel het land op om met hen in gesprek te gaan over de communicatiemiddelen waarvan het korps gebruikmaakt.