Debat bibliotheekwet geschorst

Op 15 mei is de eerste termijn van de plenaire bespreking van het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) geweest, ook wel bekend als de bibliotheekwet. Het debat kon niet afgerond worden, omdat er een debat over het vreemdelingenbeleid werd ingelast. Dat betekent dat het debat binnenkort wordt vervolgd.

Het is nog niet bekend wanneer het debat wordt vervolgd. De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) schrijft dat tijdens de eerste termijn politieke partijen hun opvattingen en vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben voorgelegd, en dat er  flink aantal amendementen zijn ingediend. Voor de bibliotheken zijn de belangrijkste amendementen ingediend door de SP en 50PLUS waarbij er een verplichting aan gemeenten wordt opgelegd. CU diende een amendement in over het lidmaatschap wat een flinke steun in de rug is voor de landelijke bibliotheekpas. De PvdA diende een amendement in om het stelsel beter te bewaken door de bibliotheekmonitor daarvoor in te zetten. Met een periodiek maatschappelijk overleg over het netwerk van bibliotheken waarmee de minister voorzien wordt van actuele informatie over hoe het stelsel ervoor staat.

Meer informatie is te vinden in het persbericht van de VOB:  ‘In Tweede Kamer steun voor versterking positie bibliotheken‘ (PDF).

De Telegraaf meldt dat het debat ook uitliep op ‘een frontale botsing’ tussen Kamerleden van links en rechts: “Nu moet een nieuwe wet de bieb het digitale tijdperk in helpen. Maar er is een steen des aanstoots: een passage waarin de taken van de bibliotheek staan. Het bevorderen van lezen en het uitlenen van boeken horen daar volgens iedereen bij, maar VVD, CDA en SGP vinden niet dat de bieb ook verplicht moet worden om zich bezig te houden met ’kennismaken met kunst en cultuur’ en ’ontmoeting en debat’.”

Het overzicht van alle amendementen bij de Bibliotheekwet is te vinden op de website van de Tweede Kamer.