Thema KVAN-dagen 2014: Big Archives

De KVAN-dagen 2014 van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland hebben als thema ‘Big archives’.  Er staan onderwerpen als digitale duurzaamheid, digitalisering en veranderende gebruikersbehoeften op de agenda.

Tijdens het congres is er veel aandacht voor het profiel van de archivaris van morgen en de uitdagingen waarmee hij zich in de toekomst geconfronteerd zal zien. Er zijn presentaties van projecten en onderzoeksresultaten en er is ruimte voor debat en discussie, en voor het uitwisselen van praktijkervaringen en gedachtenexperimenten.

De keynotesprekers zijn Luciano Floridi en Eric Ketelaar. Maandag 16 juni begint met de filosoof prof.dr. Luciano Floridi van de University of Oxford. Hij houdt zich bezig met de vele verschijningsvormen die informatie tegenwoordig aanneemt. In zijn publicaties richt Floridi zich met name op het beantwoorden van de vraag wat informatie in de 21e eeuw nu eigenlijk is.
Dinsdag is het woord aan prof.dr. Eric Ketelaar. De voormalig Algemeen Rijksarchivaris en emeritus hoogleraar Archiefwetenschap zal een voordracht houden over 1000 jaar archiefgeschiedenis, gebaseerd op de voorlopige conclusies van zijn project ‘A social history of Dutch archives’.

De KVAN-dagen 2014 vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 juni in theater De Nieuwe Kolk in Assen. Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op de website van KVAN-dagen.