Data Science: universiteiten willen nieuw academisch opleidingscentrum

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Tilburg University zijn voornemens een gezamenlijke Graduate School in ’s-Hertogenbosch op te zetten. Het gaat om een academisch opleidingscentrum met drie mastertracks: Data Science, Entrepreneurship en Governance.

Dat maakten de voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, Koen Becking en de Rector Magnificus van de TU/e, Hans van Duijn, gisteren bekend in hun speech bij de opening van het academisch jaar van de Nederlandse universiteiten. De universiteiten bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van data science en big data vanwege het cruciaal belang voor de samenleving en het bedrijfsleven. Daarom komt er een internationaal opleidingsaanbod voor PhD’s, masterstudies en ondernemers.

De twee universiteiten voeren de komende maanden een haalbaarheidsstudie uit om de groeiende behoefte aan academisch gevormde data scientists, ondernemers en bestuurders in kaart te brengen. Eind 2014 moeten de partijen een definitief besluit nemen over het plan. Het nieuwe graduate program kent invalshoeken uit informatietechnologie, ondernemerschap, overheid en economie. Tilburg University doceert recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU/e biedt de IT-kant van data science en de ervaring in ondernemerschap.
De opzet van de nieuwe studie wordt ondersteund door de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. De beoogde locatie is het uit 1899 daterende historische Franciscanessenklooster Mariënburg in de Bossche binnenstad.
De nieuwe opleiding zal naar verwachting ruimte bieden aan enkele honderden studenten. Uit stakeholdersonderzoek in de regio Brainport blijkt dat het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 300 nieuwe data scientists vraagt. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan multidisciplinair opgeleide professionals die ondernemend en leidend zijn en data als innovatieve kracht kunnen inzetten. Zowel bedrijven als (semi)publieke organisaties vragen meer en meer om entrepeneurs en bestuurders die waarde creëren uit data.