Amsterdammers krijgen digitaal inzicht in gebruik persoonsgegevens

Het wordt voor Amsterdammers makkelijker te zien aan welke organisaties en instanties die daarmee moeten werken de gemeente persoonsgegevens verstrekt. In een proef die maandag is gestart kunnen zij voortaan digitaal een aanvraag doen voor een overzicht van het gebruik van hun persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente Amsterdam doet de proef samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister Plasterk ziet dit initiatief van de gemeente Amsterdam als een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van digitale dienstverlening aan de burger. Ook wordt een stap gezet naar meer transparantie over wat de overheid doet met je persoonsgegevens. Het versterken van de informatiepositie van de burger door digitale inzage in de eigen persoonsgegevens en inzage in het gebruik ervan voorziet in een duidelijke behoefte.

Voor de uitvoering van overheidstaken houdt de gemeente persoonsgegevens van burgers bij. Die worden vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). De persoonsgegevens zijn niet openbaar. Alleen organisaties met een maatschappelijke of publieke taak zoals pensioenfondsen of uitkeringsinstanties kunnen gegevens uit de BRP krijgen. Als burgers inzage willen in de Basisregistratie Personen en een overzicht willen ontvangen van welke organisaties op welk moment hun persoonsgegevens hebben gekregen, kunnen zij daarvoor terecht bij het loket van de gemeente. Digitalisering van deze loketfunctie draagt bij aan de uitbreiding van de digitale dienstverlening aan de burger, een transparante overheid en de versterking van de informatiepositie burgers.

Met de proef bij de gemeente Amsterdam wordt inzicht verkregen hoe deze voorziening in de praktijk werkt. Na afloop wordt gekeken op welke manier dit een vervolg kan krijgen. In de loop van september zal naar verwachting ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug een proef met deze voorziening starten.