Bibliotheekwereld betuigt medeleven aan betrokkenen aanslag Charlie Hebdo

Verschillende bibliotheekorganisaties hebben hun ontzetting geuit over de terroristische aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. De aanslag op 7 januari in Parijs was een aanval op de pers en de vrijheid van meningsuiting. Een rondgang.
Bibliotheekorganisatie Eblida veroordeelt de aanslag en benadrukt in een persbericht ’het belang van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van toegang tot informatie als kern voor het functioneren van een democratische samenleving’. Directeur Courtney Young van de American Library Association (ALA) voegt daaraan toe dat ’de vrijheid van meningsuiting essentieel is voor bibliothecarissen en journalisten om hun werk te kunnen doen.’ De Association des Bibliothécaires de France (ABF) en de Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale (ACIM) leggen de nadruk op het belang van een vrije pers maar ook van bibliotheken […] waar onverdraagzaamheid en censuur worden tegengegaan en waar respect voor en samenleven met elkaar wordt gestimuleerd.
Ook bibliotheken betuigen hun medeleven. Zoals de Toronto Public Library, die haar leden oproept juist nu mee te doen aan de komende Freedom to Read Week. In Nederland bijvoorbeeld richtte Bibliotheek Den Haag een kleine presentatie met spotprenten in.
De bibliotheek van de Université Angers in Frankrijk maakte een presentatie met de boeken van de drie omgekomen cartoonisten van Charlie Hebdo. Bovendien werden een tekening en foto van een van de cartoonisten in de bibliotheek geëxposeerd. ‘Zorg voor toegang tot de nummers van Charlie Hebdo en tot controversiële bibliotheekmaterialen,’ schrijft het bibliotheekhoofd. En benadruk via lezingen en evenementen het belang van de vrijheid van meningsuiting in een vrije samenleving.