CLICKNL | Cultural Heritage organiseert Connected Data Event

CLICKNL | Cultural Heritage organiseert op 2 december 2014 het eerste, gratis Connected Data Event, in LAB111 in Amsterdam. Het evenement heeft samenwerking rondom digitale collecties, en open en linked data als thema.

Publiek, bedrijfsleven, onderzoekers, overheden en erfgoedinstellingen verbinden zich steeds vaker met elkaar door informatie te delen. Doordat veel van die informatie als open data beschikbaar komt, ontstaan er vruchtbare samenwerkingen tussen diverse partijen. Tijdens het eerste CLICKNL Connected Data Event wordt ingegaan op de kansen van zulke samenwerkingen.

Op de dag staan drie thema’s centraal:

  • Samenwerken in de digitale collectie Nederland (via het Digitale Collectie netwerk)
  • Kansen voor publiceren van open data (via Open Cultuur Data)
  • Kansen voor linked data (via CLICKNL)

Het CLICKNL Connected Data Event geeft concrete voorbeelden van projecten die handig gebruik maken van linked open data en wil daarmee inspiratie bieden voor nieuwe toepassingen.  Het event biedt zo een podium voor inspirerende initiatieven. In het programma is ruimte voor start-ups en andere enthousiaste partijen om zichzelf te presenteren in een pitch over hun eigen connected data idee of project. Na afloop van het plenaire gedeelte is er tijdens de borrel ruime gelegenheid om de andere deelnemers te leren kennen en te kijken of nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

Het volledige programma is te vinden op Click.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden.