CBS lanceert Open data-portal

Vanaf vandaag stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn volledige databank – in totaal 3400 dataverzamelingen – als open data beschikbaar. De statistische informatie wordt hierdoor beter bereikbaar en makkelijker te hergebruiken.

Een van de voordelen van de nieuwe methode van aanbieden is dat CBS-informatie eenvoudig kan worden gecombineerd met andere data. Hierdoor kunnen, op basis van bestaande data, compleet nieuwe statistiekproducten worden gebouwd. Grootverbruikers van CBS-data kunnen door directe koppelingen tijd en geld besparen. De nieuwe manier van aanbieden stelt bouwers van apps in de gelegenheid makkelijker CBS-data te gebruiken om nieuwe toepassingen te maken. Ook de media kunnen profiteren van de Open data doordat de CBS-gegevens nu gemakkelijk zijn te koppelen met andere data. Zij kunnen nu hun informatievoorziening in onder meer infographics en andere visualisaties doorlopend verrijken met actuele informatie. De datasets worden ontsloten via het CBS Dataportaal.

Het beschikbaar stellen van alle tabellen vormde een grote uitdaging voor de softwarebouwers van het CBS. De 3400 datasets vertegenwoordigen 14 miljard cellen waarbij er ook nog sprake is van dagelijkse updates. Met in het achterhoofd dat de huidige database CBS StatLine op jaarbasis ruim 16 miljoen keer wordt geraadpleegd moest ook veel aandacht worden gegeven aan de stabiliteit van het systeem en waren de kwaliteitseisen hoog. Tijdens de proefperiode ging de belangstelling vooral uit naar de dataverzamelingen met regionale gegevens. De gegevens van wijken en buurten zijn verschenen in diverse commerciële apps waaronder de wijkcheck. Hierbij wordt CBS informatie gecombineerd met andere bronnen.

Het CBS ontwikkelt op basis van de open data een app. Met deze app worden alle dataverzamelingen in diverse grafische vormen getoond. De gebruiker kan selecties aanpassen en de grafiek van vorm veranderen. Binnen de app heeft de gebruiker diverse mogelijkheden om de juiste dataverzameling te selecteren. De app komt eind oktober beschikbaar.