CBS: daling uitleningen bij openbare bibliotheken, helft activiteiten educatief van aard

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde cijfers over 2014 dat de helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden, gericht was op educatie, dat daarmee als functie een prominente plek naast de uitleenfunctie heeft verworven. Het aantal uitleningen laat ook in 2014 weer een daling zien.

Het CBS stelt dat er vorig jaar door openbare bibliotheken ruim 72.000 (72.422) activiteiten zijn georganiseerd en specificeert die vervolgens naar de in de Bibliotheekwet genoemde functies. Op het gebied van educatie gaat het om 36.236 activiteiten (50%), op het gebied van ‘lezen en literatuur’ vonden in 2014 17.123 activiteiten plaats (23,6%), 11.848 activiteiten lagen op het vlak van ‘kennis en informatie’ en 7215 activiteiten hadden betrekking op ‘kunst en cultuur’.
Bij educatieve activiteiten gaat het om cursussen lezen en schrijven voor laaggeletterden, trainingen van digitale vaardigheden, activiteiten met scholen en Taalhuis. Op het gebied van lezen en cultuur gaat het om optredens van schrijvers, bijeenkomsten van leesclubs en literaire schrijfcursussen. Activiteiten ‘kennis en informatie’ betreffen informatieve bijeenkomsten, spreekuren, bemande of onbemande informatiepunten op speciale onderwerpen, bijvoorbeeld juridisch, gezondheid, historie en jeugd.  In het geval van activiteiten op het gebied van ‘kunst en cultuur’ gaat het om tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en lezingen.
Lees verder op Bibliotheekblad.nl