Carrière

Per 1 juni wordt Eric-Jan Dol de nieuwe Licentie Manager voor de HBO Bibliotheken bij SURFMarket. Hiervoor werkte hij elf jaar bij Hogeschool Inholland Bibliotheek als Beheerder Digitale Bibliotheek en Informatiespecialist, en een jaar als Adviseur Interne Bronnen bij de afdeling Informatiediensten van De Nederlandsche Bank.

Na bijna veertig jaar in dienst te zijn geweest bij de Universiteit van Amsterdam gaat Azim Koning met pensioen. Begonnen in 1973 bij de Bibliotheek Politicologie, in 1988 overgestapt naar Economie/Ruimtelijke Wetenschappen, vanaf 1995 bij de UB op het Singel en de laatste jaren bij de Divisie Erfgoed. Vanaf 1995 was hij ambtelijk secretaris van AdamNet, het Amsterdamse bibliotheeknetwerk dat inmiddels is uitgegroeid tot ca. 30 bibliotheken in de Amsterdamse regio. Vanaf 1995 heeft hij ook een aantal jaren parttime gewerkt bij de bibliotheken van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika en Artsen zonder Grenzen.

Myrna Prenger is begonnen als informatiespecialist Europa bij de Eerste Kamer der StatenGeneraal. In haar nieuwe functie onderhoudt ze mede de website Carrière Ans ter Woerds Azim Koning Myrna Prenger www.europapoort.nl, waarop informatie over de Europese activiteiten van de Kamer en haar commissies te vinden is. Myrna Prenger werkte hiervoor als medewerker Europese Zaken bij de Kamer van Koophandel Nederland.

Na zo’n 35 jaar in de wetenschappelijke en speciale bibliotheekwereld vertoefd te hebben, is Ans ter Woerds overgestapt naar de universitaire wereld: sinds 1 april jl. werkt ze als afdelingssecretaris bij de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Hier staat ze twee afdelingsvoorzitters bij op het gebied van onder andere (financieel) beleid, bedrijfsvoering en projectmanagement. Ze blijft betrokken bij het vakgebied als redacteur van InformatieProfessional, secretaris van het Victorine van Schaickfonds KNVI en als lid van de Studiereiscommissie KNVI-O&O.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 4 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen