Hogeschool Utrecht start deeltijdopleiding Data Management & Business Intelligence

Vanaf september biedt Hogeschool Utrecht (HU) de nieuwe deeltijdbacheloropleiding Data Management & Business Intelligence aan, waar studenten leren ‘vanuit een holistische visie naar datamanagement te kijken’.

Processen worden steeds meer datagedreven en dat vraagt om mensen die niet alleen data kunnen managen en interpreteren, maar die ook zorgen dat data worden geïntegreerd in het DNA van organisaties, zegt de HU. ‘Datamanagement is een actueel thema in onze maatschappij en voor veel bedrijven een relevant onderwerp. Te denken valt aan de discussie over de transparantie van algoritmes in de toeslagenaffaire en aan de vele berichten over privacy van data en het toenemend belang van cybersecurity.’ De afgestudeerden van de nieuwe deeltijdopleiding Data Management & Business Intelligence zijn inzetbaar in een breed spectrum: van profit- tot non-profitorganisaties en in alle sectoren.

Alliantie met DAMA

Met de opleiding wil de HU bijdragen aan het datawijzer maken van de maatschappij. Er wordt gebruikgemaakt van de Data Management Body of Knowledge (DMBoK): de internationale standaard voor het eenduidig en goed communiceerbaar omgaan met alle aspecten van data. De DMBoK is vastgesteld door de Data Management Association International (DAMA-I): een wereldwijde community van datamanagementprofessionals. De HU en DAMA Nederland zijn een alliantie aangegaan, waardoor de nieuwste kennis en kunde op het gebied van datamanagement en business intelligence zijn geborgd in de nieuwe hbo-deeltijdopleiding.

Deelnemers volgen een lesdag per twee weken en brengen de theorie direct in hun werkomgeving in de praktijk. In 2024 worden de eerste afgestudeerde specialisten afgeleverd.