Brandbrief bestuurders over digitale archieven

Gemeenten, waterschappen en provincies hebben hun digitale dossiers en archieven niet goed op orde. Daardoor kan belangrijk cultureel erfgoed verloren gaan en ontstaan situaties waarbij informatie niet beschikbaar is voor burgers. Dat staat in een brandbrief, getiteld ‘Voorkom digitale dementie’, aan alle decentrale overheden die is ondertekend door een aantal burgemeesters en bestuurders.

De burgemeesters en bestuurders stellen dat de overstap van papier naar digitaal documentbeheer te snel en ondoordacht wordt doorgevoerd. Volgens de bestuurders is er veel onduidelijkheid rondom standaardisatie van documentbeheer en bij afstemming van digitale archivering. Ze stellen dat als de situatie niet snel veranderd de eerste twintig jaar van deze eeuw de slechtst gedocumenteerde ooit zullen worden en belangrijk cultureel erfgoed verloren gaat.
De schrijvers van de brandbrief roepen de colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, dijkgrafen en heemraden en het dagelijks bestuur op om in actie te komen om de kwaliteit van de archivering en informatievoorziening te verbeteren.
Lees het volledige bericht ‘Brandbrief bestuurders over digitale archieven’ hier