Koninklijke Bibliotheek van België lanceert zoekrobot BelgicaPress

Via BelgicaPress, een vernieuwde interface en geavanceerde zoekrobot, kunnen bezoekers een paar miljoen gedigitaliseerde krantenpagina’s van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel doorzoeken. Voor de kranten die vrij zijn van rechten (1831-1918), kunnen ze dat voortaan ook thuis doen, en dus niet langer alleen maar in de Koninklijke Bibliotheek. Stapsgewijs worden dit jaar daartoe 1,2 miljoen kranten online gezet.

BelgicaPress
De Koninklijke Bibliotheek heeft de interface vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt, met daarachter een ‘krachtige en geavanceerde zoekrobot’, BelgicaPress genaamd. Deze zoekrobot is exclusief en intern door de Koninklijke Bibliotheek ontwikkeld. Daarmee is, aldus de Koninklijke Bibliotheek, ‘opnieuw een belangrijke stap [gezet] in het beter en breder toegankelijk maken van haar collecties’.
Dankzij de toepassing van het OCR-procedé (‘optical character recognition’) is het mogelijk om de gedigitaliseerde documenten op woordniveau te doorzoeken. De weg ligt daarmee open voor innovatief historisch en linguïstisch onderzoek, aldus de Koninklijke Bibliotheek.
1,2 miljoen rechtenvrij
De strikte Belgische auteurswetgeving laat niet toe de volledige gedigitaliseerde collectie online te zetten. Van de 4 miljoen gedigitaliseerde pagina’s kunnen er ongeveer 1,2 miljoen als rechtenvrij worden beschouwd. Het jaar 1918 wordt daarbij als grens genomen, naar analogie met wat andere instellingen en zelfs uitgevers eerder al deden. De kranten die na deze datum verschenen, kunnen enkel binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek worden geraadpleegd.
Online bezoekers kunnen nu alvast de zeven belangrijke titels thuis doorzoeken: Het Handelsblad, L’Indépendance Belge, L’Echo De La Presse, Gazet Van Brussel, De Nieuwe Gids, De Nieuwe Standaarden Messager de Gand, samen goed voor zo’n 350.000 pagina’s. Daarna zullen dagelijks nieuwe pagina’s online komen.
Dit gebeurt stapsgewijs omdat de pagina’s opnieuw moeten worden geïndexeerd en dat proces neemt volgens de Koninklijke Bibliotheek ‘heel wat tijd in beslag’. Voor het einde van dit jaar zullen alle 1,2 miljoen pagina’s die als rechtenvrij worden beschouwd, online komen.