Beeld en Geluid deelt 1500 video’s met Wikimedia Commons

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft meer dan 1.500 video’s geschonken aan Wikimedia Commons, de mediadatabase van Wikipedia. Het instituut is met deze nieuwe donatie goed voor 8% van het totale aanbod aan video op dit internationale platform.

De geüploade items komen uit de Polygoon-collectie, bioscoopjournaals uit de jaren ‘20 tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De collectie omvat typisch Nederlandse onderwerpen zoals de bouw van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel en de uittocht van de haringvloot, maar ook registraties van sportevenementen en komisch klein nieuws. De video’s zijn vrijgegeven onder een Creative Commons licentie, waarmee Beeld en Geluid hergebruik en bewerking door derden mogelijk maakt.

De 1.500 video’s die al op Wikimedia Commons stonden werden tussen 2009 en 2012 met ondersteuning van vrijwilligers van Wikimedia Nederland geüpload. Deze zijn inmiddels al in 1.285 artikelen op de Nederlandse Wikipedia gebruikt en bovendien werden ze meer dan 2.200 keer gebruikt in de ruim 60 verschillende taalversies van de vrije encyclopedie. De artikelen waarin deze video’s te zien zijn werden in 2013 alleen al ruim 50 miljoen keer bekeken. Behalve dit enorme bereik zijn de video’s nu te zien zijn in de context van een encyclopedisch artikel met achtergrondinformatie waardoor zowel video als artikel verrijkt worden.

De upload is gedaan via Open Beelden, een platform waarop Beeld en Geluid diverse vrij toegankelijke audiovisuele collecties beschikbaar stelt. Voor het uploaden is gebruik gemaakt van de GLAMwiki Toolsetdie recent gelanceerd is en waarmee Beeld en Geluid al eerder 500 video’s van vogels heeft geüpload. Beeld en Geluid committeert zich aan het structureel uitbreiden van het aanbod in de toekomst.