WRR publiceert rapport Met kennis van gedrag beleid maken

Vorige week overhandigde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwe rapport Met kennis van gedrag beleid maken aan de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps.

In het rapport gaat de WRR in op de vraag wat de relevantie en mogelijkheden zijn van nieuwe gedragswetenschappelijke kennis voor de beleidsvorming door de Rijksoverheid op diverse terreinen, variërend van persoonlijke financiën en verantwoorde omgang met schaarse bronnen tot een veilige sociale omgeving.

In 2009 publiceerde de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de verkenning De menselijke beslisser. Daarin gaf een keur aan wetenschappers een overzicht van nieuwe kennis uit de gedragswetenschappen over hoe mensen keuzes maken. Sindsdien is er veel belangstelling voor dit onderwerp. Niet alleen bij het grote publiek, maar zeker ook bij beleidsmakers. In Met kennis van gedrag beleid maken gaat de WRR in op de vraag wat de relevantie is van de nieuwe kennis voor de beleidsvorming van de overheid. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe ‘het gedragswetenschappelijke perspectief’ kan worden verankerd in de processen van de overheid.

Het rapport kan in verschillende formaten worden gedownload vanaf de website van de WRR.