Bas Eenhoorn wordt Nationaal Commissaris Digitale Overheid

Bas Eenhoorn, voorzitter van Stichting Bibliotheek.nl, is woensdag benoemd tot Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Als overheidsbrede regisseur gaat hij een programma opstellen dat wordt uitgevoerd door alle overheden. Het programma is gericht op het leggen van een overheidsbrede infrastructurele basis voor een digitale overheid voor nu en in de toekomst. De benoeming geldt voor vier jaar.

Dit meldt de Rijksoverheid in een persbericht. De ministerraad heeft met de benoeming ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Kamp van Economische Zaken en minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) krijgt de opdracht beleidsontwikkeling en vernieuwing aan te jagen:

  • hij bevordert het  tot stand komen van (voorzieningen voor) de Digitale Overheid;
  • zorgt ervoor dat het beheer van  essentiële voorzieningen goed is geregeld;
  • stimuleert het gebruik van die voorzieningen.

De NCDO stuurt op het realiseren en op een effectief gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De Nationaal Commissaris stelt de GDI samen uit bestaande en in ontwikkeling zijnde voorzieningen, standaarden, basisregistraties en producten die essentieel zijn voor zowel het functioneren van de overheid als voor haar (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Bibliotheek.nl schrijft dat Bas Eenhoorn naar verwachting voorzitter van BNL blijft tot 1 januari 2015, het moment waarop Bibliotheek.nl over zal gaan naar de Koninklijke Bibliotheek.