Avans Hogeschool Breda zoekt samenwerking voor minor ‘Betere besluitvorming met data’

Avans Hogeschool Breda wil in contact komen met organisaties en bedrijven om de mogelijkheden te verkennen van een (langdurige) samenwerking met betrekking tot de minor ‘Betere besluitvorming met data’. Het betreft onder meer het ophalen en uitvoeren van opdrachten door de studenten en het verzorgen van eventuele gastcolleges en workshops.

In september 2020 starten circa dertig studenten met de minor, onder begeleiding van drie docenten Bedrijfskunde. De studenten komen van elf verschillende academies/opleidingen binnen Avans Hogeschool Breda. Interdisciplinariteit is een belangrijk onderdeel. Het doel van de minor is om de studenten bewust te maken van het feit dat de beschikbaarheid van data niet vanzelfsprekend inhoudt dat die data ook onderdeel zijn/worden van besluitvormingsprocessen binnen de betreffende organisaties. Tevens wordt er gekeken naar de oorzaken hiervan en hoe hiermee om te gaan. Ook is er oog voor de verschillende typen besluitvorming, op verschillende organisatieniveaus en in verschillende soorten organisaties (bedrijfsleven, publiek, maatschappelijk).

Concrete opdracht voor een organisatie

Nadat de studenten een viertal weken inhoudelijke kennis hebben opgedaan gaan ze in de periode eind september tot kerst in groepjes van twee tot drie aan de slag met een relevante opdracht voor een organisatie. Hierbij werken ze minimaal twee dagen per week voor die opdrachtgever (online en/of op locatie); de overige dagen komen ze naar Avans voor begeleiding, besprekingen en trainingen.

Avans komt graag in contact met potentiële geïnteresseerden vanuit diverse organisaties. Voor de activiteiten van de studenten wordt geen vergoeding gevraagd (met uitzondering van mogelijke reiskosten en kosten VOG); voor het verzorgen van gastcolleges en workshops geldt hetzelfde (uren niet vergoed, eventuele reiskosten wel). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rian Dirken, docent informatiemanagement bij de opleiding Bedrijfskunde Avans Hogeschool Breda via acm.dirken@avans.nl of https://www.linkedin.com/in/riandirken/.