Archieven en WieWasWie zetten bevolkingsregisters Maastricht, Breda & Rotterdam online

Vanaf vandaag kan iedereen met een internetaansluiting meehelpen met het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters van Rotterdam, Breda en Maastricht. Met hulp van vrijwilligers worden personen in archiefbronnen eenvoudig online vindbaar via WieWasWie.nl.Het Stadsarchief Breda, het Stadsarchief Rotterdam en het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) werken al samen in het platform WieWasWie.nl, een website waar gebruikers hun familiegeschiedenis en stamboom kunnen uitzoeken op basis van miljoenen archiefbronnen. Nu doen de archieven samen een beroep op ‘de crowd’ om hun bevolkingsregisters te ontsluiten via de succesformule VeleHanden.

Deelnemers krijgen via VeleHanden De originele, ingescande bevolkingsregisters te zien. Zij nemen de belangrijkste persoonsgegevens over in een formulier. Om de kans op fouten te verkleinen worden de gegevens door twee verschillende personen ingevoerd en door een derde gecontroleerd. De overgetypte gegevens vormen de basis voor de indexen op de originele registers. Hiermee worden de personen vindbaar in de databases van WieWasWie.nl en van de afzonderlijke archiefinstellingen.
Iedereen kan deelnemen aan het project, ook mensen zonder ervaring. De gebruiker bepaalt zelf het werktempo. Door mee te doen kunnen mensen ook punten verdienen bij archiefinstellingen, die kunnen worden ingewissels voor ‘iets leuks’, bijvoorbeeld gratis rondleidingen. Meer informatie over het project kan worden gevonden op VeleHanden.nl en WieWasWie.nl.

Zie ook:
Crowdsourcesite Vele Handen.nl wint Geschiedenis Online Prijs
1.600 vrijwilligers ontsluiten 326.000 archiefstukken
Nieuw crowdsourceproject van het Legermuseum