Nieuw Land ontvangt schenking fotoarchief Axipress

Met de schenking van het fotoarchief van Axipress op 10 april jl. heeft Nieuw Land een waardevolle aanvulling voor het archief ontvangen. Het archief met ongeveer drie miljoen journalistieke foto’s bevat onder meer beelden van de brand in De Gordiaan, het afbranden van het Poldermuseum en de bouw van het schip de Batavia.

Axipress is in 1980 opgericht door Frans Loos als een fotobureau in Flevoland voor tal van grote nieuwskanalen als ANP Photo, de landelijke dagbladen, regionale bladen en een aantal landelijke vaktijdschriften.  Het fotoarchief van Axipress bevat zo’n drie miljoen journalistieke foto’s, waarin de wording van Flevoland in al zijn facetten duidelijk terug te vinden is. Naast foto’s van gebouwen, nieuwsgebeurtenissen en evenementen bevat het archief ook veel agrarische foto’s.

Sinds 2013 maakt Frans Loos geen persfoto’s meer, maar fotografeert hij alleen nog bedrijfsmatig in opdracht. Daarom is het archief ook in 2013 afgesloten. Frans Loos is van mening dat je kennis moet delen en schenkt het archief daarom aan Nieuw Land. Via deze instelling blijven historische beelden niet alleen bewaard, maar worden ze ook ontsloten voor een groot publiek.

Nieuw Land is onder andere het rijksarchief in de provincie Flevoland en bewaart en beheert het grootste deel van de Flevolandse collecties. Uniek zijn de archieven – particulier en van overheden – die de basis vormen van onze kennis over het Zuiderzeeproject: tienduizenden foto’s, documenten, kaarten, tekeningen en objecten. Een groot deel van de collecties is toegankelijk via de website van Nieuw Land en inventarissen en plaatsingslijsten die te raadplegen zijn in het vrij toegankelijke Studiecentrum.