Archief Ateliers organiseren masterclass Privacy en Openbaarheid ‘by design’

Het atelier Actieve Openbaarheid van Archief Ateliers organiseert op 25 november een masterclass over privacy en actieve openbaarheid ‘by design’. Het beschermen van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt bij het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Valt de bescherming van persoonsgegevens in te bouwen in de processen en systemen van de overheid? Dat is de centrale vraag die in deze masterclass centraal staat.

De masterclass start met een inleiding door mr. drs. Bart van der Sloot (Instituut voor Informatierecht UvA, IVIR). Hij gaat in op de bescherming die de privacywetgeving biedt aan burgers. Hoe ver gaat die bescherming? Hoe verhoudt de bescherming van persoonsgegevens zich tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie? Aansluitend gaat dr. Jaap-Henk Hoepman (Institute for Computing and Information Science Radboud Universiteit en het Privacy & Identity Lab) in op de mogelijkheden van Privacy by design. Zijn stelling “Privacy kun je beschermen door het te ontwerpen”. De masterclass zoomt vervolgens in op de casus die centraal staat in het atelier Actieve Openbaarheid: de vergunningverlening volgens de WABO. Gezamenlijk wordt gezocht naar de  mogelijkheden om informatie in dit proces actief openbaar te maken, terwijl tegelijkertijd de privacy wordt bewaakt.
De masterclass wordt gegeven in  deHogeschool van Amsterdam, van 15:00-17:00 uur (vanaf 14:30 uur inloop met koffie). Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Erika Hokke (erika@stroomin.nl). Meer informatie is te vinden op www.archiefateliers.nl.