KNAW organiseert informatiebijeenkomst ESFRI Roadmap 2016

Op 14 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam een informatiebijeenkomst over de ESFRI Roadmap 2016. Het European Forum on Research Infrastructures (ESFRI) startte onlangs het proces dat in 2016 moet leiden tot een herziene roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Tijdens de informatiebijeenkomst worden belangstellenden bijgepraat en kunnen ideeën worden uitgewisseld.

ESFRI streeft naar een sterk vernieuwde en gereduceerde roadmap in 2016. De roadmap bevat een overzicht van nieuwe grootschalige onderzoeksfaciliteiten die van pan-Europees belang zijn en die overeenkomen met de langetermijnbehoeften van de Europese onderzoeksgemeenschappen. ESFRI beoordeelt projectvoorstellen op onder meer hun wetenschappelijke waarde, hun haalbaarheid en hun bijdrage aan de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur. Cruciaal is dat minimaal drie EU‑lidstaten bij de start financieel commitment aangaan voor de constructie én de exploitatie van de faciliteit. Voorstellen worden ingediend via de nationale gedelegeerden. Voor Nederland zijn dit Leo le Duc (ministerie OCW) en Hans Chang (KNAW).

Deelname aan de bijeenkoms is gratis. Aanmelden kan via het formulier op de website van de KNAW.