WRR-rapport: ‘AI verandert ons leven, dat vraagt om duidelijke kaders’

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021, het jaarlijkse evenement van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving dat op 11 november plaatsvond, is het adviesrapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie van de WRR gepresenteerd. 

Wat is de rol van de overheid bij de inbedding van artificial intelligence (AI) in onze samenleving? En wat zijn de uitdagingen? Volgens Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), heeft de snelle ontwikkeling van AI ‘een niet te voorspellen effect’. Daarom stelt de raad dat de overheid aan de slag moet, bijvoorbeeld met een brede wetgevingsagenda op het gebied van AI.

Vijf opgaven

‘Artificiële intelligentie is niet zomaar een technologie, maar een die de samenleving fundamenteel zal veranderen’, aldus de WRR. Daarom komt de raad met aanbevelingen binnen vijf opgaven waar zowel overheid als samenleving voor staan. Zo moet het voor burgers duidelijker worden wat AI inhoudt (demystificatie). Dit maakt de technologie toegankelijker en verlaagt de drempel voor de toepassing ervan: van eng, technologisch monster tot handige oplossing voor sommige vraagstukken. 

De vijf opgaven zijn:

  • demystificatie van wat AI is en kan;
  • contextualisering van de ontwikkeling en toepassing van AI;
  • engagement van verschillende partijen;
  • regulering van technologie en data, het gebruik ervan en maatschappelijke implicaties;
  • positionering ten opzichte van andere landen en internationale organisaties.

AI-coördinatiecentrum

Als slotaanbeveling noemde Prins tijdens haar presentatie bij het ECP Jaarfestival de vorming van een AI-coördinatiecentrum. Zo’n centrum brengt kennis bijeen en identificeert kansen en risico’s rondom AI.

Het adviesrapport is hier te downloaden.