What to do – een selectie uit het programma van het KNVI Jaarcongres 2017

Tips & trucs voor content curation & aggregation

Bijblijven op je vakgebied is voor vele professionals een lastige en tijdrovende klus. Gelukkig zijn er goede online tools beschikbaar, waarmee de gebruiker zijn informatie workflow zelf kan personaliseren. Wie als informatiespecialist een klant wil adviseren om diens informatie workflow te verbeteren, dient allereerst zélf te weten wat er op het web beschikbaar is en hoe het werkt.

Guus van den Brekel, medisch informatiespecialist bij de Centrale Medische Bibliotheek van het UMCG, demonstreert in track 3 (Dan doe ik het lekker zelf!?) diverse tools voor content curation & aggregation. Dat doet hij aan de hand van vier basiskanalen – e-mail, webbrowser, apps en rss – voor nieuws, blogs, wetenschappelijke literatuur, congressen, boeken, lopend onderzoek, patenten et cetera. ‘Voeg hierbij je kennis van de workflow van je klant, en je kunt hem gericht helpen met het managen van zijn informatiebehoefte,’ aldus Van den Brekel.

In voor nog meer tips? In een tweede sessie van track 3 bespreekt Van den Brekel alternatieve manieren om aan de pdf van een wetenschappelijk artikel te komen.


Pimp je LinkedIn

LinkedIn is voor veel werkenden de belangrijkste informatiebron over (nieuwe) collega’s en (nieuwe) contacten. Maar hoe leest een recruiter je ‘visitekaartje’? Hoe komt je profiel over op mensen die je niet kennen? Probeer het uit tijdens tijdens het KNVI Jaarcongres. Op de beursvloer staan twee HR-adviseurs van TalentWatcher, een bureau gespecialiseerd in recruitment, training en coaching, klaar om je LinkedIn-profiel te bekijken. Met hun tips en adviezen kun je je profiel verbeteren zodat het nog professioneler overkomt. Bovendien staat award-winning fotograaf Rogier Bos klaar om een professionele profielfoto te maken. Deze activiteit wordt aangeboden door Stichting GO Fonds in samenwerking met Stichting VOGIN.


Quickscan nieuwe privacywet

Is jouw organisatie al voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt? Het verdient alle aandacht want vanaf dat moment worden de regels voor het gebruik van persoonsgegevens aangescherpt. In de sessie ‘QuickScan AVG’ van de zogeheten Security-track (track 2) doorloop je de acht stappen van een QuickScan AVG, zodat meteen duidelijk wordt wat prioriteit heeft om als organisatie te voldoen aan de nieuwe privacywet.


Werken aan authenticiteit met een businessgame

Stel, je krijgt een mail en je twijfelt er niet aan dat deze van de afzender is, dan is deze mail authentiek. Toch? Maar de inhoud, vorm, naam van afzender/geadresseerde kunnen je aan het twijfelen brengen – of juist bevestigen dat het in orde is. Allemaal vrij simpel en toch lastig, vindt spelontwerper Petra Duijzer. In haar sessie (track 10) gaan de deelnemers op zoek naar de mogelijkheden om met een businessgame de authenticiteit van documenten onder de aandacht te brengen van anderen dan informatiespecialisten.


Kracht van emotionele intelligentie

‘Ons IQ is al lang geen partij meer voor artificial intelligence. Maar emotionele intelligentie (EQ) lijkt – vooralsnog – het domein van de mens zelf te blijven,’ aldus stresscoach Rob de Best. In track 9 (Persoonlijk leiderschap) zal De Best ingaan op emoties, die immers bepalend zijn voor hoe we ons leven ervaren. ‘Waar IQ een min of meer vaststaand gegeven is, blijkt EQ wel degelijk verder te ontwikkelen. Van mensen met een hoog EQ is bekend dat ze innovatiever zijn, gemakkelijker anderen meekrijgen, optimistischer in het leven staan en schijnbaar moeiteloos bereiken wat ze belangrijk vinden.’ In zijn sessie zal De Best laten zien (en ervaren) hoe je grip krijgt op je emoties en hoe je er het beste uit kunt halen.


Next step in dienstverlening

‘Van universiteitsbibliotheek tot openbare en medische bibliotheek – ze hebben afgelopen jaren allemaal innovatieve stappen gemaakt om hun collecties digitaal toegankelijk te maken voor hun gebruikers. Alle inspanningen van bibliotheken voor het halen van informatie zijn dus vereenvoudigd. Maar hoe zit het met het brengen van informatie?’ vraagt Ger de Bruyn, directeur van Ingressus, zich af. What’s the next step? Die stap zou volgens De Bruyn kunnen zijn als bibliotheken gebruikers gepersonaliseerde informatie als digitale dienstverlening gaan leveren. Denk bijvoorbeeld aan attendering via een app. Kern daarbij is dat de bibliotheek gestructureerde informatie aanlevert en dat de gebruiker zélf bepaalt wat hij wil ontvangen. In de lezing ‘Zo persoonlijk kan attenderen zijn’ (track 3) zal De Bruijn nieuwe vormen van dienstverlening op basis van de bibliotheekcollectie laten zien.


Young Talents

Het is inmiddels een vast onderdeel van het KNVI Jaarcongres: jonge vakgenoten – Young Talents – presenteren een innovatief idee. Daarmee maken ze kans op de Victorine van Schaick – KNVI Young Talent Award, die in het plenaire middagprogramma zal worden uitgereikt. ‘Een van de jonge talenten wil ik alvast voorstellen,’ zegt trackleider Frans Huigen. ‘Robin Verleisdonk van de Bibliotheek Eindhoven zal tijdens Smart Young Talents (track 15) vertellen over Expeditie Anton. Onder die naam bouwt een innovatieteam aan de bibliotheek van de toekomst. Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen worden pijnpunten en behoeftes van gebruikers zo goed mogelijk in kaart gebracht. Omdat het team ook nieuwe verdienmodellen onderzoekt, zal de zelfredzaamheid van de bibliotheek worden vergroot. Robin zal in een Pecha Kucha – 20 slides van elk 20 seconden – de Bibliotheek Eindhoven en haar toekomst belichten.’


Samenwerken met Wikipedia

De Koninklijke Bibliotheek werkt al vier jaar samen met Wikipedia en de gemeenschap van vrijwilligers die aan de encyclopedie een bijdrage levert. Wikimedia-coördinator Olaf Janssen vertelt in zijn sessie van track 4 (Open data in de praktijk) waarom de KB dit doet, hoe ze dit aanpakken, welke prioriteiten ze daarbij stellen en welke positieve effecten het hen gebracht heeft. En nog belangrijker: wat heeft Nederland er eigenlijk aan, aangezien 80 procent van de bevolking Wikipedia gebruikt.


Professioneel omgaan met informatie

In tijden van ‘information overload’ ligt de toegevoegde waarde van informatieprofessionals juist in het doeltreffend om kunnen gaan met grote hoeveelheden informatie. En hoe groter die hoeveelheid informatie, des te belangrijker is de kunst van het filteren, het toevoegen van waarde en het hergebruik ervan. In track 12 (Professioneel omgaan met informatie) geeft GO opleidingen de deelnemers de kans hun vaardigheden te vergroten door op praktische wijze aan de slag te gaan met de thema’s open data, business intelligence en internet search.

Deze bijdrage komt uit de KNVI jaarcongresspecial (bijlage bij IP nr. 7 / 2017). Het gehele nummer kun je hier lezen.