Week van het Digitaal Erfgoed op komst

Van 9 t/m 12 maart organiseren het Netwerk Digitaal Erfgoed, de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), de Digitale Collectie (DC) en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) de Week van het Digitaal Erfgoed. In die week willen zij aandacht vragen voor het Nederlands digitaal erfgoed en voor de noodzaak tot nauwe samenwerking tussen instellingen en sectoren bij behoud en beheer van dit erfgoed.

In die week zal tevens een Nationale Strategie voor landelijke voorzieningen voor Digitaal Erfgoed worden gelanceerd. Deze strategie richt zich met name op zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het document waarin de strategie uiteen wordt gezet (Schudden voor gebruik) is momenteel opengesteld voor consultatie. Tot 1 februari is het mogelijk om feedback te geven.
Het programma van de Week bestaat uit drie bijeenkomsten, waarin actuele ontwikkelingen in beleid, praktijk en kennisontwikkeling zullen worden besproken met professionals uit alle erfgoedsectoren en met gebruikers van digitale content en diensten. De eerste twee bijeenkomsten hebben een besloten karakter, de derde is openbaar.
Instellingen op lokaal en regionaal niveau kunnen in deze week iets organiseren rondom de thema’s zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van hun eigen digitale collecties. Activiteiten kunnen worden aangemeld op weekvanhetdigitaalerfgoed.nl.