Website ontwikkeld met 70 jaar VVD-geschiedenis

Het hoofdbestuur van de VVD heeft samen met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen een historische website ontwikkeld. Aanleiding is het 70-jarige bestaan van de VVD op 24 januari 2018.

De VVD is de eerste partij waarvan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen de geschiedenis digitaal  in beeld heeft gebracht. De site, waarvoor het DNPP eindverantwoordelijk is, geeft een beeld van de geschiedenis van 70 jaar VVD.

Op de website zijn meer dan 25.000 gedigitaliseerde documenten terug te vinden. Het gaat niet alleen om foto’s, partijdocumenten (zoals verkiezingsprogramma’s), jaargangen van de ledenbladen Vrijheid en Democratie, Politiek en Liber, of het wetenschappelijk tijdschrift Liberaal Reveil, maar ook campagnemateriaal en honderden VVD-affiches. Verder zijn een aantal boeken over de geschiedenis van de VVD integraal op de site te raadplegen. Ook is er het onderdeel ‘De VVD in cijfers’, waarin de kwantitatieve invloed van de VVD in de afgelopen 70 jaar op de landelijke politiek zichtbaar gemaakt wordt.

De website is opgezet voor zowel geïnteresseerden in de geschiedenis van de Vereniging VVD als voor scholieren, studenten, journalisten enzovoort. De site zal door het DNPP regelmatig worden aangevuld.