Duurzame opslag Metamorfoze-bestanden in e-Depot Nationaal Archief

Programma Metamorfoze zorgt voor het behoud van papieren erfgoed, onder andere door digitalisering. Om alle gedigitaliseerde Metamorfoze-bestanden van het traject Archieven en Collecties (AC) te bewaren en veilig te stellen, worden ze binnenkort opgeslagen in het e-Depot van het Nationaal Archief. Lily Knibbeler, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek (KB), en Marens Engelhard, directeur van het Nationaal Archief, tekenden 8 februari jl. hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

Het Nationaal Archief is daarmee verantwoordelijk voor de duurzame opslag van de digitale Metamorfoze-bestanden. Deze zogeheten masterbestanden (in TIFF-formaat) zijn van zeer hoge kwaliteit. Het eigendom van de masterbestanden en metadata blijft in handen van Metamorfoze. De instellingen die de originele papieren archieven beheren, ontvangen een digitale kopie en zorgen voor de presentatie ervan aan het publiek. Het papieren origineel wordt opgeslagen in het depot of magazijn en hoeft niet meer van de plank.

e-Depot van het Nationaal Archief

De eerste afspraak tussen het Nationaal Archief en Metamorfoze over de duurzame opslag dateert al uit 2011. Inmiddels is het e-Depot van het Nationaal Archief klaar om de Metamorfoze-bestanden te verwerken. Het e-Depot is de digitale voorziening waarmee digitale informatieobjecten duurzaam toegankelijk beheerd worden. De digitale dossiers worden op zodanige wijze vastgelegd, bewaard en beheerd, dat ze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.

Digitaal magazijn van de KB

Naast het digitaliseren van papieren archieven en collecties, zorgt Metamorfoze ook voor het digitaliseren van boeken, kranten en tijdschriften. Het gaat hierbij om papieren publicaties in de collecties van instellingen met een bewaarfunctie. De uitvoering van dit traject is in handen van de KB. Het gedigitaliseerde materiaal komt online beschikbaar via de website Delpher. De bestanden voor de duurzame opslag van dit traject gaan naar het digitaal magazijn van de KB.