VOGIN start cursus Data Stewardship voor informatiespecialisten

Op 22 september gaat bij VOGIN een nieuwe cursus voor informatieprofessionals van start: Data Stewardship. De stichting wil hiermee inspelen op het toenemende belang van goed en verantwoord databeheer.

In iedere organisatie is het verantwoord databeheer een groeiend vraagstuk. Niet alleen door de toenemende invloed van informatiedienstenleveranciers, maar ook door steeds striktere eisen die aan een organisatie worden gesteld vanuit overheid, partnerorganisaties en klanten. In de cursus Data Stewardship bekijk je vanuit twee professionele rollen – die van databeheeranalist en van databeheeradviseur – op de drie domeinen beleid, datagebruik en infrastructuur de meest recente inzichten op het gebied van databeheer. Je leert deze toe te passen op je eigen organisatie en krijgt daarvoor handvatten aangereikt om je eigen organisatie effectief te ondersteunen vanuit je adviseursrol.

De cursus bestaat uit delen theorie, het vertalen daarvan naar de eigen praktijk en de professionele dialoog tussen deelnemers, docenten en gastdocenten. Ze wordt verzorgd door John van de Pas en Bart van der Meij, en de sessies worden aangevuld met specialisten uit de praktijk.

De cursus start 22 september 2022. Meer informatie lees je hier.