VOB publiceert afspraken rondom integratie SIOB en BNL in Koninklijke Bibliotheek

Ter voorbereiding van de geplande integratie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en stichting Bibliotheek.nl (BNL) in de De Koninklijke Bibliotheek (KB), in januari 2015, hebben  de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de KB op 12 september over de uitgangspunten van de nieuwe taken KB gesproken en hierover afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in een document (PDF) dat de VOB afgelopen week online heeft gezet.

De afspraken hebben zowel betrekking op de nieuwe taken van SIOB en BNL als op die van de KB na de integratie. Ook alle nog te bespreken onderwerpen zijn geïnventariseerd en in planning gezet. Uit het document blijt dat de KB en de VOB het in ieder geval al eens zijn over de volgende uitgangspunten:

  • De VOB wordt in het integratieproces van de taken van SIOB en BNL in de KB structureel betrokken om coördinatie, afstemming en draagvlak richting openbare bibliotheken te bevorderen: de VOB is, als vertegenwoordiger van die bibliotheken en als huidige opdrachtgever van een deel van de activiteiten van BNL, een belangrijke externe stakeholder in het integratieproces.
  • KB en VOB zijn in gesprek over de huidige activiteiten van BNL en SIOB en maken daarover afspraken en hebben de agenda opgesteld voor de nieuwe taken en activiteiten die op grond van de Wsob bij de KB worden belegd.
  • In het kader van de integratie en de nieuwe taken van de KB zijn de partijen structureel in gesprek vanuit twee invalshoeken, namelijk die van de directe rol van de VOB (er moeten afspraken worden gemaakt over thema’s waarin de VOB een belangrijke rol speelt, zoals inkoop e-content, marketing & PR, lidmaatschap en tarifering, G!DS en gegevensverzameling) en de indirecte (toetsing van de wederzijdse ideeën over de bredere klankbord- en adviesrol van de VOB op thema’s als landelijk collectieplan en IBL, contextualisering en contentcreatie).
  • Voor de klanten van SIOB, BNL en KB is het belangrijk dat de continuïteit van de diensten, ook tijdens het integratieproces, gewaarborgd blijft.
  • Het is belangrijk synergie tussen de activiteiten van SIOB/BNL en KB te bereiken.
  • De specifieke kennis en expertise van SIOB en BNL voor en over de openbare bibliotheken dient behouden te blijven.
  • Alle huidige diensten en activiteiten van SIOB en BNL gaan per 1 januari 2015 over naar de KB.
  • Binnen de KB wordt de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de openbare bibliotheekbranche, via een stafafdeling bibliotheekstelsel onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, gewaarborgd. Deze afdeling wordt waar wenselijk en mogelijk uitgebreid met brede bibliotheektaken, zoals de verwantwoordelijkheid voor de coördinatie van de gemeenschappelijke infrastructuur (GII) en FOBID.

    Zie ook: Jos Debeij aangesteld als Afdelingshoofd Bibliotheekstelsel bij de KB.