Landelijke dag Laaggeletterdheid en Digitale Vaardigheden op 13 november

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de samenwerkende Provinciale Service Organisaties (PSO’s) organiseren op donderdag 13 november 2014 de Landelijke dag Laaggeletterdheid en Digitale Vaardigheden in Utrecht. De organisatie van de dag is in handen van SIOB, Cubiss en ProBiblio.

De organisatie stelt dat een goede samenwerking in grote mate het succes van de strijd tegen laaggeletterdheid bepaalt. Bibliotheken werken als verbindende schakel in het lokale netwerk al nauw samen met andere organisaties maar verbreden met met nieuwe partners en nieuwe programma’s hun terrein. Sprekers zijn onder meer Michaëla Merkus, senior adviseur bij Movisie, Willem Houtkoop, expert onderzoeker bij het ECBO en Jos Debeij, hoofd van de stafafdeling Bibliotheekstelsel (i.o.) van de Koninklijke Bibliotheek.

Deelname aan de dag kost 85 euro. Meer informatie over het evenement en de inschrijfprocedure is te vinden op de website van ProBiblio.